Viktigheten av miljøsatsing fra næringslivet

Tale av statsminister Erna Solberg ved avdukingen av ASKOs første elektriske lastebil, Oslo 13. september 2016.

Sjekkes mot fremføring

Det er veldig hyggelig å være her.

Det er en stor dag for det grønne skiftet i Norge!

Dersom vi skal nå klimamålene våre, må vi redusere utslipp fra transportsektoren.

Norge har gått foran på dette området. Vi har i dag over 80.000 personbiler som går på fornybar elektrisk kraft. Det er imponerende og vekker oppsikt også i en global målestokk.

Utviklingen av lav- og nullutslippskjøretøy har med andre ord kommet godt i gang i persontransporten.

Men vi kan jo ikke nøye oss med det. Det er viktig at vi også får testet ut elektrifisering av tyngre kjøretøy. Da må noen gå foran, og det gjør dere i Asko.

Dere har i en årrekke vært en pådriver for nye klimaløsninger i godstransporten. Nå blir dere også de første her til lands som tester ut el-lastebiler for kommersiell drift.

Dersom også busser og lastebiler kan gå på elektrisk kraft i framtida, vil det kunne bidra ytterligere til både reduserte utslipp og bedre lokalmiljø.

Prosjekter som dette er viktige fordi de bidrar med kunnskap og erfaring om nullutslippslastebiler under reelle forhold.

Dette er kunnskap og erfaring som kan deles med andre aktører og som kan sette fart på utviklingen.

Dersom vi skal bekjempe klimagassutslipp, er det ingen tvil om at vi må ha næringslivet med på laget.

Dere i næringslivet må være en viktig driver for grønn omstilling. Nettopp derfor er jeg veldig fornøyd med det signalet dere i Asko sender gjennom innkjøp av elektriske lastebiler.

Det viser at norsk næringsliv er langt framme og tar en aktiv rolle i arbeidet med å redusere utslippene fra transport.

Myndighetene skal også bidra. Vi har et virkemiddelapparat som spiller på lag med næringslivet, og som kan bidra til det grønne skiftet.

Jeg vil også benytte anledningen til å skryte av det arbeidet som gjøres i Enova. Enova skal være fleksible og langsiktige i dialogen med næringslivsaktører om gode prosjekter, og hjelpe dem fram. 

Kort sagt: De skal gjøre det enklere å ta bærekraftige valg!

Dette prosjektet er et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom Enova og næringslivet, og jeg er glad for at de bidrar til at vi får de første el-lastebilene på veiene.

Vi må jobbe for å utvikle og ta i bruk kjøretøy med mindre utslipp, og hvor elektrifisering blir en sentral del av løsningen.

Jeg vet at Asko har store ambisjoner. I dag tar dere et viktig skritt på veien mot et grønnere samfunn. Jeg ønsker dere lykke til med det videre arbeidet.

Takk for meg.

Til toppen