Aspaker i Hellas

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Denne uken besøkte EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker Hellas, der hun diskuterte flyktningsituasjonen og bruken av EØS-midlene med medlemmer av den greske regjeringen. - Mine greske samtalepartnere ga inntrykk av stor bekymring, økende frustrasjon og en sterk skuffelse over at EU-solidariteten ikke er større, sier Aspaker.

EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker i Kara Tepe-leiren på Lesvos, møte med flyktninger og det greske hjelpeapparatet. Foto: Rune Bjåstad, UD

- Flyktningkrisen blir fremdeles ikke sett på i tilstrekkelig grad som en europeisk krise, mener grekerne, de blir forventet å ordne opp i for stor grad alene. Et Hellas som er sterkt svekket etter den økonomiske krisen og tiltakene som er iverksatt, klarer ikke å håndtere dette alene, sier Aspaker. Hun besøkte også Lesvos, en av øyene som tar imot flest flyktninger. - Flyktningene fortsetter å strømme over til Hellas fra Tyrkia, daglig kan det komme mer enn 2000. På Lesvos har jeg med egne øyne sett belastningen dette påfører en fra før hardt prøvet gresk administrasjon, sier Aspaker.

Norge bidrar allerede med EØS-midler for å styrke mottaksapparatet, og støtten går blant annet til Flyktninghjelpens arbeid. Norge vil styrke innsatsen med 31 millioner kroner ekstra gjennom å omdisponere EØS-midler.

- Jeg er imponert over den greske innsatsen på Lesvos, både fra kommunens side og de mange frivillige som nå jobber for å hjelpe. Lesvos´ ordfører Spyros Galinos var opptatt av at han ønsker turistene hjertelig velkommen tilbake til øya når sesongen starter igjen, sier Aspaker.

Visestatsminister Dragasakis og Aspaker med Akropolis i bakgrunnen Foto: Rune Bjåstad, UD

I Aten møtte hun i alt fire regjeringsmedlemmer, inkludert visestatsminister Yannis Dragasakis, økonomiminister George Stathakis, EU-minister Nikos Xydakis og migrasjonsminister Yannis Mouzalas.

Formålet med reisen var å gi innblikk i gresk migrasjonspolitikk og Schengen-samarbeidet i en kritisk fase, samt behovet for ekstern bistand. - Nå har vi satt inn et politisk trykk slik at vi skal komme raskt igang og sørge for de riktige prioriteringene, sier EØS/EU-ministeren.

Aspaker hadde en arbeidsmiddag med den greske sentralbanksjefen, Yannis Stournaras og møter med greske aktører og samarbeidspartnere. Hun møtte også representanter for det greske migrasjonsapparatet, IOM og UNHCR.

- Politiet og mannskapet ombord RS «Peter Henry von Koss» gjør en viktig jobb, jeg er stolt over deres innsats, sier Aspaker. Hun møtte også noen av de greske frivillige som får opplæring av Redningsselskapet.

Gjennom EØS-midlene vil Norge den kommende perioden (2014-2021) gjøre 120 millioner euro tilgjengelig for Hellas. Prioritering av migrasjons- og asylområdet vil være sentralt fra norsk side.