Aspaker møtte EU-kommissærer i Brussel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker besøkte Brussel 14. juni for møter med Europakommisjonen om prioriteringer for bruken av de nye EØS-midlene.

Aspaker i møte med EU-kommissær for regionalpolitikk, Corina Crețu. Foto: EU-delegasjonen

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. Fram til 2021 skal 2,8 milliarder euro brukes på områder som er viktige for utviklingen i de 15 mottakerlandene. De prioriterte områdene supplerer og utfyller områder som er støttet av EUs samholdsfond. I tillegg er det opprettet to særskilte fond under EØS-midlene, hvor 65,5 millioner euro er satt av til å håndtere arbeidsledighet blant unge, og 34,5 millioner euro er satt av til støtte til regionalt samarbeid.

EØS-midlene var tema for Aspakers møte med EU-kommissærene i Brussel. Kommissæren for regionalpolitikk, Corina Crețu, trakk fram gode erfaringer med EØS-midlene, og sa at det er enighet om prioriteringene, spesielt innovasjon, administrativ kapasitetsbygging og anti-korrupsjon. Videre diskuterte de EUs Arktis-melding, Norges prioriteringer for formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2017, EUs samholdspolitikk og EUs bypolitikk.

Aspaker hadde også et godt møte med EU-kommissær for justis, forbrukersaker og likestilling, Věra Jourová. Hun var spesielt interessert i å høre mer om arbeidet som gjøres på justisområdet, som er et av de prioriterte områdene for midlene, og sa at hun er interessert i å se på hvordan EØS-midlene kan anvendes på områdene hun er ansvarlig for.

Aspaker møtte også EU-kommisær for justis, forbrukersaker og likestilling, Věra Jourová. Foto: EU-delegasjonen