Historisk arkiv

Norge styrker asylsamarbeidet med Hellas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge skal bruke omlag 160 millioner kroner for å hjelpe Hellas med å håndtere strømmen av flyktninger og migranter. Tiltakene finansieres gjennom EØS-midlene.

– Migrasjon er en stor utfordring for Europa, ikke minst for Hellas. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til et styrket samarbeid i Europa om håndtering av migranter og asylsøkere i regionen. Mottaksforholdene for enslige mindreårige asylsøkere skal prioriteres, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Til venstre: Ambassadør Sjur Larsen signerer avtalen på vegne av Norge. (Foto: Ambassaden i Aten)

Avtalen ble underskrevet i Aten i dag. Tiltakene skal gjennomføres i samarbeid mellom greske partnere og International Organisation for Migration (IOM), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI skal bistå greske myndigheter med å styrke kvaliteten og kapasiteten ved mottakssentrene. Dette inkluderer å bedre helsetilbudet for nyankomne asylsøkere og flyktninger. Det blir også mulig å støtte frivillige organisasjoner som driver asylmottak og gir medisinsk hjelp til migranter.

Gjennom FN gis det støtte til å bygge opp den greske utlendingsforvaltningen.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon vil få støtte til å hjelpe asylsøkere som ønsker å returnere til hjemlandet.

– Det er viktig og riktig at Norge gjennom EØS-midlene bistår greske myndigheter med å styrke kvaliteten og kapasiteten ved asylsaksbehandlingen og mottakssentrene. Dette bidrar også til at det felles europeiske asylsystemet kan fungere så optimalt som mulig, sier justisminister Knut Storberget.

I tillegg til asylsamarbeidet er det satt av penger til miljø og fornybar energi, samt forskning. Det blir også opprettet et eget fond som skal støtte frivillige organisasjoner.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. De skal også styrke samarbeidet mellom mottakerlandene og Norge. Om lag 500 millioner kroner er satt av til Hellas fram til 2014. Norges andel av EØS-midlene er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.