Norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Bård Glad Pedersen ledet denne uken den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Kirkenes, etterfulgt av befaring til Andrejevbukta.

Sentrale tema på møtet var oppryddingen av atomavfall og brukt kjernebrensel i Andrejevbukta, sikkerheten ved Kola- og Leningrad kjernekraftverk, miljøovervåking og varsling og beredskap ved atomulykker. Statens strålevern og Fylkesmannen i Finnmark er sentrale aktører i atomsamarbeidet.

- Vi har hatt en åpen og konstruktiv gjennomgang av de viktigste atomutfordringene i Nordvest-Russland, fremholder statssekretær Pedersen. 

- Det norsk-russiske atomsamarbeidet har bidratt til gode resultater og et tryggere nærområde i over 20 år. Regjeringen har lagt vekt på å videreføre atomsamarbeidet som er viktige for begge land, også i en situasjon der Norge og andre land har innført restriktive tiltak mot Russland på grunn av deres folkerettsstridige handlinger i Ukraina, sier statssekretær Bård Glad Pedersen. 

Jeg er glad for at det er enighet om at vi snart kan signere felles varslingsprosedyrer ved atomhendelser. Disse vil styrke vår beredskap og sikkerhet i nord,  sier statssekretær Pedersen. 

På befaring i Andrejevbukta. Den russiske delegasjonen ble ledet av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. Foto: Hanne Melfald, UD

Befaringen til Nordflåtens tidligere marinebase, Andrejevbukta i Russland, fem mil fra grensen til Norge, bekreftet at en nærmer seg målet om en sikker uttransportering av det brukte kjernebrenselet. Dette vil etter planen kunne starte opp i 2017 og kan ta 5-6 år.

- Norge og Russland arbeider nå bl.a med å sikre en trygg seilingsled for transporten av avfallet. Dette er viktig for å hindre ulykker hvor radioaktiv forurensning kan havne i Barentshavet, sier statssekretæren.

-Norge og Russland arbeider nå bl.a med å sikre en trygg seilingsled for transporten av avfallet, sier statssekretær Pedersen, her på befaring i Andrejevbukta. Foto: Hanne Melfald, UD

Under møtet vektla statssekretær Pedersen at de eldste reaktorene på Kola kjernekraftverk må stenges da de ikke tilfredsstiller vestlig sikkerhetssatandard. Samtidig understreket han nødvendigheten av å ivareta sikkerheten så lenge reaktorene er i drift. Russland meldte tilbake at disse reaktorene er i sikkerhetsmessig god stand og viste blant annet til en IAEA-rapport om dette som vil bli offentliggjort senere i sommer.  

Partene fremhevet det allerede gode samarbeidet innen miljøovervåkning, særlig i forhold til felles ekspedisjoner og konsekvensvurdeinger av dumpet materiale i Kara- og Barentshavet.  

- Atomsamarbeidet er langsiktig og en del av vår samlede nordområdesatsing. Det utgjør et viktig bidrag for å sikre stabilitet og forutsigbarhet på begge sider av grensen, sier statssekretær Pedersen.