Statssekretær Pedersen deltar i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet

Priv. til red.

Det 17. møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet finner sted i Polijarnye Zori på Kolahalvøya onsdag 24. september. Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Bård Glad Pedersen.

Under møtet vil sikkerheten ved Kola- og Leningrad kjernekraftverk være et tema på dagsordenen. Et annet tema er den norsk-russiske innsatsen for å sikre og fjerne avfallet i den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta på Kolahalvøya. Andre spørsmål er varsling av atomhendelser, og miljøovervåking og risiko for forurensning fra dumpet radioaktivt materiale i Barentshavet.

Pressekontakt: Fung. underdirektør Kristin Enstad, 482 68 835

Til toppen