Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Viktig enighet i atomforhandlingene med Iran

- Jeg ønsker den politiske enigheten i atomforhandlingene mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Russland, Kina og Iran velkommen. Dette er et viktig skritt mot en endelig avtale som skal sikre at Irans atomprogram kun brukes til fredelige formål, sier utenriksminister Børge Brende.

P5+1 (Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Russland, Kina) og Iran ble i november 2014 enige om å fortsette atomforhandlingene, og sikter mot en politisk enighet innen 31. mars og en full avtale innen 30. juni. Partene møttes igjen i Lausanne 26. mars og har forhandlet frem til i dag.

- Vi gir vår fulle støtte til partenes videre bestrebelser i å komme frem til en helhetlig og verifiserbar avtale før 30. juni. En slik helhetlig avtale vil tjene både verdenssamfunnet og Iran, og åpne for tettere kontakt, så vel politisk som økonomisk, sier Brende.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil ha en viktig oppgave i tiden fremover med å verifisere at Iran følger opp sine forpliktelser i avtalen. Norge støtter IAEA og byråets rolle, og har så langt bidratt med over 12 millioner kroner til verifiseringen av JPA. 

- Norge støtter også den videre prosessen hvor IAEA og Iran har oppnådd enighet om et rammeverk for videre samarbeid, spesielt om usikkerhet rundt «mulige militære dimensjoner» i atomprogrammet, sier Brende.

Til toppen