Oppfølging av det norsk-russiske samarbeidet om atomsikkerhet

Statssekretær Bård Glad Pedersen ledet den norske delegasjonen til det 17. møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Møtet fant sted ved Kola kjernekraftverk i Poljarnye Zori i Nordvest-Russland 23. og 24. september.

Møte i norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon. Foto: Anton Solodushenkov/Rosatom

Den norske delegasjonen fikk også en omvisning ved atomkraftverket på Kola, hvor flere prosjekter er gjennomført i samarbeid med Norge. Foto: Anton Solodushenkov/"Rosatom"

Sentrale tema på møtet var oppryddingen av atomavfall og brukt kjernebrensel i Andrejevbukta, varsling og beredskap ved atomulykker, og sikkerheten ved Kola og Leningrad kjernekraftverk. Den norske delegasjonen fikk også en omvisning ved atomkraftverket på Kola, hvor flere prosjekter er gjennomført i samarbeid med Norge.

Statssekretær Bård Glad Pedersen sammen med direktøren for Kola kjernekraftverk
Statssekretær Bård Glad Pedersen sammen med direktøren for Kola kjernekraftverk under samarbeidsmøtet om atomsikkerhet i nord. (Foto: Marius Dirdal, UD)

Det er oppnådd gode resultater i atomsamarbeidet det siste året. I sommer ble et prosjekt ferdigstilt for å bytte ut 71 radioaktive batterier med solcellepaneler i fyrlykter i Østersjøen. Et felles norsk-russisk tokt til den sunkne atomubåten K-159 i Barentshavet ble nylig gjennomført. De foreløpige resultatene fra undersøkelsene viser at det ikke er økt radioaktiv forurensning i forhold til tidligere målinger. Samtidig gjenstår spørsmål knyttet til nedstengningen av reaktorer ved Kola kjernekraftverk, uttransportering av brensel fra Andrejevbukta og varsling og beredskap ved atomulykker. 

- Tidsplan må holdes

- For Norge er det spesielt viktig at sikkerheten ved kjernekraftverkene er forsvarlig, og vårt syn er at tidsplanen for nedstenging av de to eldste reaktorene ved Kola kjernekraftverk må overholdes. Jeg la også vekt på at tidsplanen for sikring og uttransportering av det brukte kjernebrenslet ved Andrejevbukta gjennomføres i tråd med eksisterende tidsplan, sier statssekretær Bård Glad Pedersen. 

Norge og Russland har siden 1993 hatt en avtale om varsling av hendelser og ulykker. Det har imidlertid ikke eksistert avtale om konkrete prosedyrer for varsling. Forhandlinger om slike prosedyrer er i sluttfasen. 

- Jeg understreket at vi må få undertegnet prosedyrene til varslingsavtalen. Jeg foreslo også å gjennomføre en felles øvelse på bakgrunn av de nye prosedyrene, sier statssekretæren. 

I over 20 år har det norsk-russiske atomsamarbeidet bidratt til gode resultater og et tryggere nærområde. Dette var det første møtet mellom Norge og Russland på politisk nivå etter Russlands ulovlige annektering av Krim. 

- Selv om Norge har vedtatt restriktive tiltak mot Russland på grunn av de folkerettsstridige handlingene i Ukraina, har regjeringen hele tiden lagt vekt på å videreføre samarbeid på områder som er viktige for begge parter. Dette møtet var en god gjennomgang av de viktigste atomutfordringene i Nordvest-Russland. Atomsamarbeidet er svært viktig for Norge, og det bidrar til å øke sikkerheten på begge sider av grensen, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.  

Til toppen