Norge det ellevte medlemmet av FNs våpenhandelsavtale

Norges FN-ambassadør, Geir Otto Pedersen, overleverte 12. februar det offisielle dokumentet som gjør Norge til medlem av Avtalen om våpenhandel (ATT). Overleveringen skjedde under et møte i FN i New York.

Ambassadør Geir O. Pedersen overleverer ratifikasjonsdokumentet til FNs Andrei Kolomoets. Foto: Vegard Tjørholm, FN-delegasjonen

Norges FN-ambassadør, Geir Otto Pedersen, overleverte 12. februar det offisielle dokumentet som gjør Norge til medlem av Avtalen om våpenhandel. Overleveringen skjedde under et møte i FN i New York.   

FN-avtalen om våpenhandel (Arms Trade Treaty - ATT) av 2.april 2013 trer i kraft etter at 50 land har ratifisert og overlevert bekreftelsen på dette til FN (ratifikasjonsdokument).

Geir O. Pedersen (th) og Knut Langeland (nr. to fra venstre) fra den norske FN-delegasjonen
Geir O. Pedersen og Knut Langeland fra den norske FN-delegasjonen sammen med FN og det sivile samfunn etter ratifikasjonen. (Foto: Vegard Tjørholm, FN-delegasjonen)

- Jeg er glad for at Norge nå har formelt tiltrådt avtalen om våpenhandel. Vi er det ellevte landet i rekken som har tilsluttet oss avtalen formelt, og dermed blant de første som har tatt dette skrittet. Avtalen er viktig og har vært en prioritet for Norge. Jeg oppfordrer alle land til å ratifisere avtalen så snart som mulig slik at den kan tre i kraft, sier utenriksminister Børge Brende. 

Avtalen om våpenhandel omfatter et bredt spekter av konvensjonelle våpen, inkludert ammunisjon og deler og komponenter til slike våpen. Avtalen inneholder også viktige forbud og kriterier knyttet til eksportlisenser, som brudd på internasjonal humanitærrett, internasjonale menneskerettigheter, organisert kriminalitet, terrorisme i importstatene og kjønnsbasert vold.

- Norge ser på våpenhandelsavtalen som viktig for arbeidet med å redusere væpnet vold og menneskelige lidelser i mange av verdens konfliktområder. Fra norsk side vil vi arbeide for at avtalen blir gjennomført på en kraftfull og effektiv måte slik at den blir det humanitære verktøyet vi håper på, sier utenriksministeren.

Til toppen