Automatisk utveksling av opplysninger med Sveits

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansminister Siv Jensen og den sveitsiske ambassadør Rudolf Knoblauch har undertegnet en politisk erklæring om automatisk utveksling av opplysninger for skatteformål.

Erklæringen gir uttrykk for landenes felles intensjon om å utveksle finansielle kontoopplysninger for skatteformål årlig og på en automatisk basis. Selve utvekslingen av opplysningene skal skje under rammeverket av den multilaterale avtalen som statsråden undertegnet i Berlin i oktober 2014.

- Undertegningen av denne politiske intensjonserklæringen markerer et stort og viktig skritt på veien for økt åpenhet og innsyn mellom landenes skattemyndigheter. Automatisk utveksling av opplysninger for skatteformål er et viktig verktøy for å bekjempe skatteunndragelse og for å øke etterlevelsen av skattereglene i Norge, sier finansminister Siv Jensen.

Sveits er et særskilt viktig land for Norge å ha et slikt økt samarbeid med da det er kjent at mange norske skattytere historisk sett har plassert store verdier i sveitsiske banker og andre finansinstitusjoner.

Samtidig undertegnet finansministeren og den sveitsiske ambassadøren en erklæring om styrket samarbeid mellom de to landene om grensekryssende finansielle tjenester og tilgang til det finansielle markedet. 

Les mer:
Erklæring om automatisk utveksling av opplysninger for skatteformål
Erklæring om finansielle tjenester og tilgang til det finansielle markedet.