Avgiftsfritt å låne utenlandsregistrerte biler

Fra 1. februar kan personer som er bosatt her bruke utenlandsregistrerte privatlånte biler i Norge i 25 dager uten å registrere bilen og betale avgifter.

Fra 1. februar kan personer som er bosatt her bruke utenlandsregistrerte privatlånte biler i Norge i 25 dager uten å registrere bilen og betale avgifter. - Det nye systemet gir fleksible og gode muligheter for å bruke utenlandsregistrerte privatlånte biler i Norge, sier finansminister Siv Jensen. 

Etter det nye systemet vil det være mulig å bruke utenlandsregistrerte privatlånte biler her i 25 dager i løpet av en 12 måneders periode uten å måtte registrere bilen og betale avgifter (engangsavgift og merverdiavgift). Betingelsen for dette er at personen som låner bilen fyller ut et elektronisk meldeskjema på Toll- og avgiftsetatens nettsider før bilen tas inn i Norge. Bilen må også tas ut av landet innen perioden utløper. Perioden på 25 dager gjelder for hver person og er ikke knyttet til bilen som lånes.   

Årsaken til at forskriften endres er at ESA har påpekt at det gjeldende norske regelverket på området ikke er i tråd med EØS-avtalen. Forskriften som endres er forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge, også kjent som «midlertidigforskriften.»

Til toppen