Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgiftslettelser for reindriftsnæringen

Med virkning fra 1. juli 2018, er det gitt nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.

Det er viktig for regjeringen at kjøretøy som brukes som driftsmidler i reindriftsnæringen får en likere avgiftsbehandling som kjøretøy som benyttes som driftsmidler i landbruket for øvrig. De vedtatte endringene sikrer dette.

Etter høringsrunde og konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), har Finansdepartementet vedtatt endringer i både merverdiavgiftsforskriften og engangsavgiftsforskriften. Nå kan en virksomhet som driver med reindrift kjøpe inntil fire eller åtte, avhengig av organisasjonsform, snøscootere eller ATVer per to-årsperiode til bruk i reindriftsnæringen uten å betale engangsavgift for disse. De får samtidig fradragsrett for merverdiavgift på inntil fire, eller åtte, slike kjøretøy per to-årsperiode. Fradragsretten gjelder også for merverdiavgift ved reparasjoner og drift av disse kjøretøyene.

Til toppen