Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelse i fem småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fem saker som gjelder små vannkraftverk i Troms, Møre og Romsdal og Hordaland fylker.

Konsesjonene kan bidra med inntil 35,6 gigawattimer (GWh) i årlig fornybar energiproduksjon, Det tilsvarer forbruket til om lag 1800 husstander. I samtlige saker opprettholdes vassdragsmyndighetenes opprinnelige vedtak. Det er gitt konsesjon til fire av prosjektene, mens ett har fått avslag.

Nærmere omtale av sakene:

Nomedal kraftverk i Kåfjord kommune i Troms fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Nomedal kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 8,0 GWh. Departementet mener at en utbygging av Nomedal kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for reindrift og andre interesser.

Badjananjohka kraftverk i Kåfjord kommune i Troms fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Badjananjohka kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 8,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Badjananjohka kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for reindrift og andre interesser.

Herredsdalselva kraftverk i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt Møre og Romsdal fylkeskommunes konsesjon til Herredsdalselva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 3,7 GWh. Etter departementets syn vil Herredsdalselva kraftverk ha akseptable ulemper for biologisk mangfold og andre interesser.

Osdalen kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs fastsatte krav for slipp av minstevannføring i konsesjonen til Osdalen kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 15,7 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap og andre interesser.

Hjortedalselva kraftverk i Fusa kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Hjortedalselva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på ca. 5 GWh. Departementet mener at Hjortedalselva kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap og biologisk mangfold sett opp mot fordelene med utbyggingen.

 

Til toppen