Avgjørelse i sju småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort sju klagesaker om småkraft. Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) vedtak ble opprettholdt i alle sakene. Fire småkraftverk i Troms, Nordland og Sogn og Fjordane får konsesjon. De vil samlet bidra med en årlig produksjon på rundt 40 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer årsforbruket til om lag 2000 husstander.

Nærmere omtale av småkraftsakene:

Beritsletta kraftverk i Gratangen kommune i Troms

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Beritsletta kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 8,0 GWh. Departementet mener at ved en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping være større enn ulempene for landskap, biologisk mangfold og andre interesser.

Øvre Vikdal kraftverk i Vefsn kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Øvre Vikdal kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 11,2 GWh. Departementet mener at ved en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping være større enn ulempene for naturverdier og andre interesser.

Øvre- og Nedre Bergselvi kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjoner til Øvre- og Nedre Bergselvi kraftverk. Kraftverkene vil samlet bidra med en årlig produksjon på rundt 20,7 GWh. Departementet mener fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være større enn ulempene for biologisk mangfold, landskap og andre interesser.

Helgåa kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Helgåa kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 10,9 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskap, turisme og andre interesser som blir berørt.

Holåa kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Holåa kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 5,4 GWh. Holåa er del av Norangsvassdraget som er vernet i Verneplan I for vassdrag. Departementet mener at utbyggingen vil være i strid med vassdragsvernet og at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskap, biologisk mangfold og andre interesser som blir berørt.

Skavlhaugelva kraftverk i Bodø kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Skavlhaugelva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 8,1 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskap, friluftsliv og andre interesser.

Til toppen