Avlyser matmesse i Berlin

Den store internasjonale mat- og landbruksmessen Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2021 er nå avlyst. Dermed blir det heller ikke noe av den tradisjonelle norske deltakelsen på messen.

For norske matprodusenter landet rundt har Internationale Grüne Woche (IGW) og Berlin i over 30 år vært en viktig møteplass, utstillings- og testarena for norske mat- og reiselivsopplevelser. Deltakelsen er en del av de etablerte profileringstiltakene for norsk landbruk og norsk mat. 

– Vi forstår avgjørelsen fra messeledelsen om å avlyse. Vi er i en situasjon der vi alle må ta ansvar og smittehensyn. Vi bruker denne tiden fremover til å utvikle norsk matproduksjon slik at vi kan komme enda sterkere tilbake med det beste vi har å by på av flotte norske matspesialiteter og reiselivsopplevelser, sier landbruks- og matministrer Olaug Bollestad.

Tettpakka på den norske standen.
Tettpakka på den norske standen på Grüne Woche 2020. Foto: Vidar Alfarnes

Etter planen skulle nærmere hundre norske mat- og reiselivsbedrifter fra tre utvalgte regioner representere Norge på IGW i Berlin i 2021. Den norske deltakelsen på messen er et viktig prosjekt som skal bidra til å samle og strukturere innsatsen som gjøres for regional utvikling på mat- og reiselivsområdet. Avlysningen medfører at det ikke vil bli en særskilt oppfølging av noen utvalgte regioner som deltakere på neste års IGW. Dette gir i stedet anledning til å gjøre en gjennomgang og vurdering av innretningen på regionarbeidet som legges til grunn i IGW-prosjektet. Landbruks- og matdepartementet vil, sammen med Innovasjon Norge, ta initiativ til en slik prosess og ser frem til å samarbeide med de regionale partnerskapene om dette. Vi vil komme med mer informasjon om dette med det første.

Kjøkkenet på Norges stand på Grüne Woche 2020
Kokkene samarbeider godt på kjøkkenet på Norges stand på Grüne Woche 2020. Foto: Vidar Alfarnes

– Produktutvikling og nettverksbygging med fokus på regional matkultur og reiselivopplevelser er en del av forutsetningene for den norske deltakelsen i Berlin. Vi vil bruke denne anledningen til å forsterke og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i IGW-regionene og vil komme med mer informasjon om dette i løpet av høsten, sier Bollestad.

IGW har vært arrangert siden 1926, og samler hvert år over 1500 utstillere fra rundt regnet 70 land. Norges planlagte deltakelse i 2021 ville vært den 34. i rekken. Nå planlegges det i stedet for en gjennomføring av dette store mat- og landbruksarrangementet i januar 2022.

God handel på Fjord-Norge.
God handel på Fjord-Norge i 2020. Foto: Vidar Alfarnes

Det arrangeres vanligvis et stort landbruksministermøte som ledd i IGW. I følge arrangøren vil ministermøtet bli gjennomført digitalt denne gangen og det legges opp til at landbruks- og matministeren vil delta på dette møtet.

Kafeen på Norges stand.
Kafeen på Norges stand. Foto: Vidar Alfarnes