Avskrivingsregler for vindkraftverk notifisert

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt formell notifikasjon til ESA om gunstigere avskrivningsregler for vindkraft. Regjeringen ønsker å legge til rette for økte investeringer i vindkraft i Norge. Ordningen som er notifisert til ESA gjør dette. Det er nå opp til ESA om ordningen godkjennes som lovlig statsstøtte.

Stortinget vedtok 19. juni 2015 at vindkraftverk kan avskrives lineært over fem år, med virkning fra 1. januar 2015. Det ble imidlertid tatt forbehold om at reglene først kan tre i kraft etter at ESA har godkjent de endrede avskrivningsreglene som lovlig statsstøtte.

Finansdepartementet, og Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har i lengre tid vært i en pre-notifikasjonsprosess med ESA, og har i dag sendt formell notifikasjon av ordningen. For å redusere risikoen for at de nye avskrivningsreglene blir ansett som ulovlig statsstøtte vil det i revidert statsbudsjett for 2016 bli foreslått at virkningstidspunktet endres fra 1. januar 2015 til 19. juni 2015, som er samme dato som Stortinget vedtok de nye reglene. Samtidig vil det bli presisert at ordningen bare omfatter investeringer der arbeidet ble påbegynt 19. juni 2015, eller senere.

Les brevet til ESA her.

Les rapporten fra THEMA Consulting Group her.