Avslag på endring i konsernstruktur - Netfonds Holding AS

Finansdepartementet fattet 24. mars 2015 vedtak om å avslå søknad fra Netfonds Holding ASA om å erverve 100 pst. av aksjene i en latvisk bank.

 

Vedtaket kan du lese her

Til toppen