Avslutning av bompengeinnkreving ved Kløfta

- Jeg er glad for å kunne avslutte bompengeinnkrevingen på E16 ved Nybakk, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da ha i formiddag deltok på markeringen av at bilistene har nedbetalt bompengegjelden på strekningen E16 Kløfta – Nybakk i Akershus.

Flere ordførere og lokalpolitikere deltok på markeringen.

- Det er spesielt gledelig at på denne strekningen varte bompengebetalingen kortere enn de opprinnelige planene, kommenterte samferdselsministeren. Det var forutsatt en bompengeperiode på 14 år og tre måneder, mens innkrevingen har pågått i ni år og fem måneder. Reduksjonen skyldes i hovedsak gode rentebetingelser og noe mer trafikk enn forutsatt.

- Regjeringen jobber for å redusere bompengeandelen på veinettet. Gjennom regjeringens politikk er det fjernet bomstasjoner på åtte veistrekninger etter at staten har nedbetalt gjelden. Andre steder er bomsatser redusert, sa Solvik-Olsen. Nå skal bomtakstene reduseres til halv pris på lokalveiene (fylkesvei 175 og fylkesvei 210), som en prøveordning i ett år. Dette skjer i samråd med lokale myndigheter. Gjeldende fritaksordning for de som bor på Galterud og Fulu, blir videreført. Både Sør-Odal og Kongsvinger kommuner og Hedmark og Akershus fylkeskommuner har sluttet seg til det justerte innkrevingsopplegget.

 

Fakta:

  • Innkrevingen på E16 Kløfta – Nybakk startet opp 1. november 2007 og prosjektet er ferdig nedbetalt fem år tidligere enn forutsatt. Strekningen er første fase av utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.
  • Bompengeanlegget består av to bomstasjoner, en på E16 ved Nybakk og en på sideveien fylkesvei 450 ved Nybakk.
  • Prosjektet E16 Kongsvinger – Slomarka i Hedmark ble åpnet for trafikk høsten 2014. Prosjektet er delvis finansiert med bompenger.
  • De samlede inntektene er på 617 mill. kr. Av dette er i underkant av 400 mill. kr benyttet til å finansiere selve utbyggingen. Øvrige inntekter er benyttet til å dekke finansieringskostnader og kostnader ved drift av bompengeinnkrevingen.

Flere bilder på Flickr.

Til toppen