Presseinvitasjon:

Avsluttende møte for ekspertgrupper til Nasjonal helse- og sykehusplan

I forbindelse med arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan, er det oppnevnt tre ekspertgrupper. Ekspertgruppene er opprettet for å gi råd til statsråden og Helse- og omsorgsdepartementet.

Torsdag 11. juni, kl. 10 – 15.00, har ekspertgruppene et avsluttende møte.

Møtet er på Radisson BLU/Gardermoen.

Møtet er åpent for pressen. 

Program for ekspertgruppemøte:

Kl. 10 -11.30 Dialog med helse- og omsorgsministeren 

  • Velkommen, statssekretær Anne Grethe Erlandsen
  • Helse- og omsorgsminister Bent Høies refleksjoner rundt
  • Nasjonal helse- og sykehusplan og rådene fra Ekspertgruppene
  • Dialog og råd for gjennomføring                         

Kl. 12.30 – 14.00 Helse i nettverk        

  • Samhandling – fra reform til drift, statssekretær Anne Grethe Erlandsen
  • Ny teknologi og nye måter å arbeide sammen på 
  • Innledning Andreas Moan, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Diskusjon
  • Oppsummering ved møteleder
Til toppen