Avtale om politiske konsultasjoner med Saudi-Arabia

Norge og Saudi-Arabia undertegnet tirsdag en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) om politiske konsultasjoner på et virtuelt møte mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan.

Saudi-Arabia er en sentral samtalepartner når det gjelder situasjonen i Midtøsten og er et viktig land i hele regionen, økonomisk og politisk. Landet spiller dessuten en viktig rolle for verdenshandelen og oljemarkedet, herunder for norsk eksport og skipsfart.

Intensjonsavtalen gir Norge en formell ramme for å føre menneskerettighetsdialog med Saudi-Arabia. Utenriksministeren tok også opp bekymring for menneskerettighetssituasjonen i forbindelse med undertegningen. 

Intensjonsavtalen legger til rette for regelmessige konsultasjoner, innenfor en formell ramme, om viktige internasjonale, regionale og bilaterale spørsmål. Slike intensjonsavtaler er ikke folkerettslig bindene, men et nyttig diplomatisk verktøy for å styrke og utdype bilaterale relasjoner. Norge har slike avtaler med mange land, inklusive landene i Midtøsten. Flere europeiske land har allerede inngått tilsvarende intensjonsavtale om politiske konsultasjoner med Saudi-Arabia.