Norge og USA undertegner avtale om ikke-spredning

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norge og USA har lang erfaring innen samarbeid om ikke-spredning av kjernefysisk materiale. Den avtalen vi nå har inngått vil i første omgang gjøre det mulig å bistå Ukraina med å sikre landets radioaktive materiale, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge og USA har inngått en rammeavtale om samarbeid innen ikke-spredning, kontraterrorisme og kjernefysisk sikkerhet. Den skal styrke mulighetene for å identifisere, sikre og fjerne kjernefysisk materiale, og lettere kunne oppdage smugling av slikt materiale over landegrensene. Avtalen ble undertegnet av utenriksminister Børge Brende og USAs energiminister Ernest Moniz i Washington mandag 16. juni. 

- Avtalen gjør at vårt partnerskap med USA innenfor ikke-spredning av kjernefysisk materiale styrkes. Et av formålene med avtale er å hindre at kjernefysisk materiale kommer i gale hender og kan benyttes til terrorformål, sier utenriksminister Børge Brende.  

De første prosjektene under den nye avtalen vil være å bistå Ukraina med å sikre radioaktivt materiale i landet og styrke grensekontrollen for å forhindre smugling. 

- Det er i Norges interesse å bidra i Ukraina, sammen med våre nære allierte, slik at vi kan vi sikre at kjernefysisk materiale ikke kommer på avveie og benyttes til terrorformål, sier utenriksminister Brende.

Ukraina-samarbeidet er en konkret oppfølging av statsminister Erna Solbergs annonsering på Nuclear Security Summit i Haag i mars 2014 om at Norge vil styrke samarbeidet med USA innen  ikke-spredning. Norge skal bidra med økonomiske midler gjennom atomhandlingsplanen.

Under Brendes Washington-besøk ble det også gjennomført møter på ekspertnivå om samarbeidsprosjekter med det amerikanske energidepartementet for å få på plass kontrollutstyr ved noen av Ukrainas grensestasjoner mot Moldova.