Våpenhvileavtale i Myanmar: - Viktig skritt mot fred

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Dagens signering av en nasjonal våpenhvileavtale i Myanmar er et viktig skritt mot varig fred. Norge står klar til å støtte partene i den videre prosessen, sier utenriksminister Børge Brende.

I dag signerte myndighetene, militæret og flere av de væpnede etniske gruppene en nasjonal våpenhvileavtale i Myanmar. Avtalen er en milepæl i fredsprosessen og et viktig skritt mot en løsning etter flere tiår med konflikt.

- Det er positivt at avtalen er fremforhandlet av representanter for alle de væpnede gruppene, selv om ikke alle signerer i dag. Jeg vil oppfordre partene til å stå ved sine forpliktelser, også de som ikke signerer avtalen i denne runden, sier Brende.

- Utfordringene Myanmar står overfor er mange og kompliserte. Vi håper og forventer at dagens avtale danner et grunnlag for fred og forsoningsarbeid som myndighetene og de etniske gruppene i Myanmar kan bygge videre på, også etter valget. En inkluderende politisk dialog blir viktig framover, sier Brende.

Norge har siden 2012 støttet arbeidet med reformer og demokratisering i Myanmar. Støtten er blant annet gitt gjennom «Myanmar Peace Support Initiative» og gjennom den internasjonale gruppen for politisk støtte til fredsprosessen, «Peace Support Group», som Norge har ledet. Norske organisasjoner og deres partnere spiller også en sentral rolle i støtten til fredsbyggende aktiviteter.