Brende tar avstand fra Russlands avtale med den georgiske provinsen Sør-Ossetia

– At Russland inngår avtaler om allianse og integrasjon med utbryterområdene i Georgia, bidrar ikke til å fremme sikkerhet og stabilitet i regionen. Avtalene bryter med Georgias suverenitet og territorielle integritet. Jeg tar derfor sterk avstand fra dagens avtaleinngåelse mellom Russland og den georgiske provinsen Sør-Ossetia, sier utenriksminister Børge Brende.

I november inngikk Russland og det georgiske utbryterområdet Abkhasia en såkalt   "avtale om allianse og strategisk partnerskap". I dag ble det undertegnet  en lignende avtale mellom Russland og den georgiske provinsen Sør-Ossetia om "allianse og integrasjon". Avtalene legger opp til en tettere integrasjon av utbryterområdene i russiske sivile og militære myndighetsstrukturer. 

–Avtaleundertegningen i Moskva skjedde samtidig med at en ny runde i de internasjonale samtalene mellom partene i konflikten om Georgias utbryterområder ble holdt i Genève. Dagens avtaleinngåelse bidrar dessverre til å undergrave arbeidet for å styrke sikkerheten i området og løse humanitære utfordringer knyttet til konflikten, sier Brende.

– Fra norsk side gjentar vi vår oppfordring til Russland om å oppfylle våpenhvileavtalen av 12. august 2008 og de supplerende bestemmelsene av 8. september 2008. Russland må gå tilbake på sin anerkjennelse av de georgiske utbryterområdene som uavhengige stater og trekke ut sine militære styrker fra Georgia. Norges støtte til Georgias suverenitet og territorielle integritet ligger fast, sier utenriksministeren.

Til toppen