Norge ønsker avtale om gjenforening av SPLM i Sør-Sudan velkommen

Splittelsen i regjeringspartiet SPLM var den utløsende faktor for den pågående konflikten i Sør-Sudan. Gjennom samtaler i Arusha i Tanzania er det nå oppnådd enighet om et fornyet samarbeid innad i SPLM – og med det et fornyet håp om fred.

- Det er gledelig at de ulike fraksjonene i det sør-sudanske regjeringspartiet SPLM nå er blitt enige om å samarbeide for å finne en varig løsning på konflikten innad i partiet og i landet, sier utenriksminister Børge Brende. 

De tre sentrale fraksjonene i regjeringspartiet SPLM signerte 21. januar en avtale om gjenforening av partiet. Avtalen i Arusha inneholder forpliktelser om å overholde våpenstillstandsavtalen og forhandle om varig fred. Avtalen er fremforhandlet med støtte og vertskap fra Tanzanias regjeringsparti CCM og tilrettelegging av den finske organisasjonen Crisis Management Initiative. 

Sør-Sudan ble drevet ut i en ny konflikt i desember 2013 da det brøt ut kamper mellom ulike fraksjoner i regjeringspartiet SPLM. Over to millioner mennesker er drevet på flukt og det rapporters jevnlig om grove menneskerettighetsbrudd. De humanitære behovene er enorme. Fire millioner mennesker er avhengige av bistand. Hvis ikke partene kommer til enighet og konflikten avsluttes, er faren for en sultkatastrofe større i 2015 enn den var for et år siden. 

- Det foregår fremdeles kamper i deler av Sør-Sudan og det gjenstår fremdeles mange uløste spørsmål mellom partene. Det er derfor avgjørende at partene nå følger opp enigheten fra Arusha og tar med seg denne inn i de Igad-ledede fredsforhandlingene i Addis Abeba. Partene har tidligere signert flere avtaler uten at det har skapt fred for befolkningen i Sør-Sudan. Jeg håper denne avtalen signaliserer et skifte og at partene nå er klare til å vise reell forhandlingsvilje også i Addis Abeba, sier Brende.

Norge støtter i samarbeid med Troikaen (Norge, USA og Storbritannia) Igad-forhandlingene og vil fortsette å gjøre det både politisk og praktisk. Norge er opptatt av at sivilsamfunn og især representanter for Sør-Sudans kvinner får ta del i prosessen.

 

Til toppen