Avviser innsigelse til reguleringsplan for Langsundforbindelsen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen i Karlsøy kommune. - Arbeidet med denne viktige veien kan derfor fortsette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innsigelsen fra reindriften avvises av departementet. Årsaken er at det ikke ble fremmet innsigelse til kommunedelplanen for det samme området. Dermed har retten til å fremme innsigelse til reguleringsplanen falt bort.

- Dette viktige prosjektet hadde stoppet helt opp. Nå sørger vi for at arbeidet kan fortsette, sier Sanner.

Reguleringsplanen er i samsvar med tidligere vedtatt kommunedelplan for området.

- Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunen for flere år siden, og det er ikke grunnlag for å kreve ytterligere utredninger nå, sier Sanner.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Troms

 

Til toppen