Baard Haugen nytt styremedlem i Bane NOR SF

- Med jernbanereformen ønsker regjeringen en bedre organisering og riktig samling av ansvar og oppgaver i sektoren. Det er viktig for å kunne realisere en kraftig styrking av jernbanen i årene fremover. Bane NOR vil ha en sentral rolle i det praktiske arbeidet med å bygge og vedlikeholde jernbanen og dens fasiliteter. I foretaksmøtet 20. juni er Baard Haugen valgt inn i styret i Bane NOR, og styrker styrets kompetanse på det finansielle og økonomiske området, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Baard Haugen (1955, Oslo) er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har bred ledererfaring innen finans og økonomi fra store industrielle selskaper. Haugen har hatt ansvar for etablering og oppfølging av styrings- og rapporteringssystemer innenfor flere bransjer og eiermiljøer. Han har lang erfaring fra norsk næringsliv og har vært med i en rekke store omstillingsprosjekter i selskaper med betydelig produksjonsvirksomhet.

Haugen er i dag finansdirektør i Elopak AS (2011-) og har tidligere blant annet vært finansdirektør i Torvald Klaveness Gruppen (2006-2011), konserndirektør for konsernutvikling (2000-2006), finansdirektør i Elkem ASA (1989-1998) og avdelingsdirektør i SND Invest (1999-2000). Han har tidligere hatt styreverv i blant annet Torvald Klaveness Gruppen, Norsk Jern Holding AS og Trondheim Energi Kraft AS.

Styret i Bane NOR ledes av Siri Hatlen. Øvrige eiervalgte styremedlemmer er Olaf Melbø (nestleder), Ane Breivega, Auke Lont og Toril Nag. De ansattes representanter er styremedlemmene Tor Egil Pålerud og Solbjørg Engeset, og observatørene Torfinn Håverstad og Jens Heiberg. 

Bakgrunn
Bane NOR SF er et statsforetak som eies av staten v/Samferdselsdepartementet. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Til toppen