Både import og eksport av landbruksvarer øker

Importverdien av landbruksvarer til og med 3. kvartal har økt med 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Til og med 3. kvartal i år har veksten i eksporten vært sterkere enn i samme periode i fjor, med 14 prosent i verdi og 6 prosent i mengde.

Målt gjennom året har importen vært størst i 3. kvartal. Målt i mengde har importen bare økt med 1 prosent til og med 3. kvartal.

Mer eksport
Eksporten av landbruksvarer har vært relativt stabil over mange år. Den økte med 10 prosent i verdi og 5 prosent i mengde i 2012. Til og med 3. kvartal i år har veksten vært sterkere enn i samme periode i fjor, med 14 prosent i verdi og 6 prosent i mengde.

 

Til toppen