Bakke-Jensens europeiske halvår

20. juni er det seks måneder siden Frank Bakke-Jensen tok over som EØS- og EU-minister. Med 13 utenlandsturer til 11 europeiske land har statsråden ennå ikke hatt en kjedelig dag på jobben.

Disse landene har Bakke-Jensen besøkt. Kjenner du igjen flaggene?
Disse landene har Bakke-Jensen besøkt. Kjenner du igjen flaggene? Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

I januar gikk din første utenlandstur som EØS- og EU-minister til Brussel og siden har du besøkt til sammen 11 land i Europa (se oversikt nederst). Hvilke land hadde du ikke vært i før, og hvordan oppsummerer du våren?

Jeg hadde ikke besøkt Malta, Tsjekkia, Estland og Andorra. Det mest kuriøse var kanskje Andorra, mens dagen i Tsjekkia gjorde størst inntrykk. Det har vært lærerikt og spennende og tro meg – jeg har ennå ikke hatt et kjedelig øyeblikk i jobben.

En kald januardag i Brussel sammen med EU-ambassadør Sletnes.
En kald januardag i Brussel sammen med EU-ambassadør Sletnes. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

EØS-avtalen fyller 25 år i år og du sa tidlig i vinter at en av dine viktigste oppgaver ville være å forklare for norske velgere hvordan avtalen har konkret betydning for dem. Føler du at du har klart det? Og hva husker du selv best fra 1992?

Jeg kom tilbake til Norge 2. desember 1991 etter et år i tjeneste for den norske FN-styrken i Libanon. Jeg fulgte selvfølgelig med på arbeidet rundt Osloavtalen, krisen på Balkan, men også de handelspolitiske debattene her hjemme. I Finnmark sto industriarbeider mot fisker.

Jeg bruker alle de anledningene jeg har; ute på reiser, når jeg besøker folk og bedrifter i Norge eller når jeg blir intervjuet, til å snakke om EØS-avtalen og nettopp om hvor viktig den er for oss. Jeg prøver å minne om den betydningen avtalen har for hverdagslivene våre, som vi kanskje ikke tenker over til hverdags.

Frokostseminar hos NHO i Tromsø om brexit og Trump 5. april.
Frokostseminar hos NHO i Tromsø om brexit og Trump 5. april.

Vi bruker mye sosiale medier og snakker med partnere som kan hjelpe til med å bringe dette budskapet ut. NHO har for eksempel gjort en fantastisk jobb med å bruke regionale medier til å belyse hvor essensiell EØS-avtalen er for næringslivet.

Jeg håper og tror at stadig flere nå får øynene opp for hvor mange av de godene vi nyter til daglig som vi kan takke EØS-avtalen for at vi har.

Kronikk: EØS-avtalen like viktig i dag

Obligatorisk Collose-lfie under besøk til Roma 20. mars.
Obligatorisk Collose-lfie under besøk til Roma 20. mars.

Denne uken (19. juni) starter de offisielle brexit-forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Hva er Norges interesse?

Det er bra at Storbritannia og EU nå kommer i gang med utmeldingsforhandlingene. Innen utgangen av mars 2019 må de være enige om utmeldingsavtalen og den må være ratifisert, så partene har ikke god tid. For Norges del ønsker vi, og har fått løfter om, at vi skal ha tett dialog underveis. Som EØS-land og medlem av EUs indre marked er det viktig for oss at de løsningene som partene kommer fram til, også tar hensyn til at EØS/EFTA-landene er en del av det felles indre markedet. 

Når det gjelder Storbritannia er vi opptatt av å få et best mulig nytt avtaleverk med britene som erstatning for det vi har nå gjennom deres EU-medlemskap. Vi ser for oss at det vil måtte forhandles fram overgangsordninger før nye avtaler blir forhandlet fram, og disse ønsker Norge å kunne koble oss på der vi ser at det er i vår interesse.

I forbindelse med EØS-rådsmøtet i Brussel 16. mai møtte ministrene fra Norge, Island og Liechtenstein tidligere rådspresident Herman Von Rompuy til lunsj i den norske residensen.
I forbindelse med EØS-rådsmøtet i Brussel 16. mai møtte ministrene fra Norge, Island og Liechtenstein tidligere rådspresident Herman Von Rompuy til lunsj i den norske residensen. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Estland tar over EU-formannskapet 1. juli og du besøkte Tallinn i mai. Hva er planen for samarbeidet med EU neste halvår?

Estland er en av våre nære naboer, en viktig alliert i NATO og partner i samarbeidet for et sterkere Europa. Norge og Estland prioriterer ofte mange av de samme sakene. Dette er et godt utgangspunkt for samarbeidet under formannskapsperioden deres. I tillegg opplever jeg at vi gjennom NB-8 (nordisk-baltiske land) bygger meget gode relasjoner. Det er på mange områder forfriskende å samarbeide med «unge» demokratier.

Særlig på det digitale området har Norge vært aktiv for å styrke nordisk-baltisk samarbeid, og dette er et felt der de leverer meget godt. Vi har også vært en konstruktiv partner i EUs arbeid med det digitale indre marked. Vi har derfor vært tydelige på at vi ønsker å bidra særlig innenfor deres prioritering av digitalisering.

Norden og Baltikum skal samarbeide om digitalisering

Bakke-Jensen Skyper med barne- og likestillingsminister Solveig Horne fra flyplassen i Finland etter at europeiske roamingavgifter ble fjernet 15. juni.
Bakke-Jensen Skyper med barne- og likestillingsminister Solveig Horne fra flyplassen i Finland etter at europeiske roamingavgifter ble fjernet 15. juni.

I 2017 Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd og du er nordisk samarbeidsminister. Hva gjøres for å styrke Nordens posisjon i Europa?

Vi har videreført det finske formannskapets prioritering av europapolitikk og jobber i 2017 for større nordisk synlighet i Brussel. Blant annet settes EU/EØS-saker nå konsekvent på dagsordenen i alle nordiske ministerrådsmøter og embetskomiteer, og vi har valgt å fokusere tematisk på energi, klima/miljø og digitalisering – politikkområder hvor det er stor dynamikk i EUs regelutvikling.

Nytt initiativ: Nordiske løsninger på globale utfordringer

Norden er til sammen verdens 11. største økonomi og blant de mest integrerte, innovative og konkurransedyktige i verden. Nivået på nordisk samhandel og investeringer er svært høyt, og det nordiske arbeidsmarkedet fungerer godt. Gjennom samarbeidet om EU/EØS-spørsmål styrker vi dette ytterligere.

Når EU diskuterer et samarbeid i flere hastigheter kan også dette ses i et regionalt perspektiv. I dette bildet passer de resultatene vi har oppnådd i Norden veldig godt inn.

Det har blitt mange offisielle reiser rundt i Europa de siste seks månedene. Skal du også feriere i Europa i sommer?

Det skal vi. Erna sa: Ta gjerne to uker ferie Frank, men vær snar.

Det blir en uke i Spania på besøk hos gode venner, og en uke biltur i Finnmark med den delen av svigerfamilien som bor i Skottland. En uke turist og en uke guide, altså.

SE FLERE BILDER NEDERST

Her er reisene første halvår 2017:

 • 17.-18. januar: Brussel, Belgia
 • 31. januar: Reykjavik, Island
 • 20.-21. mars: Roma, Italia
 • 27.-28. mars: Berlin, Tyskland
 • 29.-30. mars: Valletta, Malta
 • 31. mars: Praha, Tsjekkia                                   
 • 3.-4. april: Stockholm, Sverige                          
 • 4. mai: Brussel, Belgia                                
 • 8.-9. mai: Tallinn, Estland                                 
 • 16. mai: Brussel, Belgia                                 
 • 22.-23. mai: Madrid, Spania
 • 22. mai: Andorra
 • 15. juni: Oulu, Finland
Madrid. Noen ganger er programmet så stramt at en sandwich på en benk utenfor departementet er det eneste du rekker.
Madrid. Noen ganger er programmet så stramt at en sandwich på en benk utenfor departementet er det eneste du rekker.

 

Sammen med EUs utenrikssjef Mogherini i Oulu, Finland.
Sammen med EUs utenrikssjef Mogherini i Oulu, Finland.

 

På Malta med regjeringeskollega kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
På Malta med regjeringeskollega kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 

I Praha i mars besøkte Bakke-Jensen Marine Harvest.
I Praha i mars besøkte Bakke-Jensen Marine Harvest.

 

Bakke-Jensen og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund slår et slag for frihandel under musikkfestivalen Norwegian Wood.
Bakke-Jensen og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund slår et slag for frihandel under musikkfestivalen Norwegian Wood.

 

EØS-rådsmøtet i Brussel i mai.
EØS-rådsmøtet i Brussel i mai.

 

Møte med norske aktører på Norges Hus i Brussel.
Møte med norske aktører på Norges Hus i Brussel.

 

Første dag på jobben, 20. desember 2016.
Første dag på jobben, 20. desember 2016.
Til toppen