Ban og Brende vil ha løft for klima

FNs generalsekretær Ban Ki-moon valgte Svalbard som bakteppe da han skulle komme med sitt viktigste klimabudskap i innspurten mot den avgjørende klimakonferansen i Paris i desember. Utenriksminister Børge Brende viste vei mellom isflakene.

Utenriksministeren var vert da FNs generalsekretær brukte et innholdsspekket døgn på å oppdatere seg på hvordan klimaendringene rammer Arktis.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon brukte Svalbard-turen i juli til å rope varsku om at forhandlingene om en ny klimaavtale må skyte fart hvis man skal komme i havn med en avtale til klimatoppmøtet i Paris i desember. Foto: Ane Lunde, UD

Ban Ki-moon  ga anerkjennelse til Norge for å være en solid støttespiller i kampen om å få til en god klimaavtale i desember, men han er ikke fornøyd med framdriften i de internasjonale forhandlingene.

Utenriksminister Brende deler Bans bekymring.

- En ny klimaavtale må omfatte alle land og sikre målet om å holde den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen under 2 grader Celsius. Det er behov for engasjement og press fra høyt politisk nivå for å drive klimaforhandlingene fremover, sier han.

I ingen andre deler av verden er effekten av klimaendringene så synlige som på Svalbard og de arktiske strøkene.  Her skjer de største endringene i havisen. I fjordene på vestsiden av øygruppen merkes det med at de er isfrie om vinteren. Varmere lufttemperaturer og havstrømmer har ført til at gjennomsnittstemperaturen har steget med 2 grader de siste 25 årene. De siste snaue ti årene har dermed fjordene vært isfrie.

Det påvirker dyrelivet, både for sel som hviler og føder på is og for isbjørn som finner mat der. Arktiske fuglearter overlever ikke fordi endringer i økosystemene gjør at maten den finner ikke inneholder nok fett.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon og utenriksminister Børge Brende fikk se effekten av klimaendringene på nært hold da de gikk helt inn til Blomstrandbreen på Svalbard. Foto: Ane Lunde, UD

- Jeg kom til Svalbard for å se dette med egne øyne. Jeg var her sist i 2009 og jeg er sjokkert over hvor mye som har endret seg, sa generalsekretær Ban etter å ha seilt med Norsk Polarinstitutts forskningsskip Lance fra Longyearbyen til Ny Ålesund, sett fuglefjell i endring, hvordan breene i Kongsfjorden krymper og fått en innføring av forskerne i Ny Ålesund om hvordan økosystemene i havet forandres når CO2-utslipp forsurer havene.

Siste stopp på programmet var satellittstasjonen Svalsat i Longyearbyen - verdens største basestasjon for nedlastning av klima og miljødata. 

Ban og Brende møtte også to klimaengasjerte ungdommer fra Oppdrag Nansen, et filmprosjekt for NRK Super. Fire norske 13-åringer har hatt som mål å utdanne seg selv, erfare klimaendringene på kroppen og skaffe seg en plattform for å informere andre unge mennesker om klimaendringer. De har fått prøve seg som klimaforskere, gått til Nordpolen og nå er de invitert til å delta på FNs klimatoppmøte i Paris.  

FNs generalsekretær Ban Ki-moon, kona Ban Soon-taek og utenriksminister Børge Brende møtte de to 13-åringene Erika Gjelsvik og Johannes Breivik om bord på forskningsskipet Lance. Foto: Ane Lunde, UD

Norge jobber for å arrangere et sidearrangement med Arktis som tema under klimakonferansen i Paris desember.

Til toppen