Banker med høy risiko bør betale mer avgift

– Jeg mener at Bankenes sikringsfond ikke skal sikre billig finansiering av svake banker og sende regningen til de solide bankene, skriver statssekretær Tore Vamraak (H).

Bankenes sikringsfond er en forsikringsordning som gir norske innskytere en troverdig og viktig garanti for bankinnskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank. Fondet finansieres blant annet gjennom avgifter fra bankene basert på mengden innskudd i den enkelte bank. 

Førsteamanuensene Trond Døskeland og Jøril Mæland ved NHH tar opp i Dagens Næringsliv tirsdag 6. desember at bankenes avgifter til Bankens sikringsfond ikke tar tilstrekkelig hensyn til ulik risiko i de ulike bankene. Døskeland og Mæland peker på at dette gir banker som har høye innlånskostnader for billig tilgang på finansiering gjennom bankinnskudd.

Jeg mener at Bankenes sikringsfond ikke skal sikre billig finansiering av svake banker og sende regningen til de solide bankene. Banklovkommisjonen har lagt frem forslag til endringer i finansforetaksloven som gir en langt større differensiering av sikringsfondsavgiften basert på ulik risiko i de ulike bankene. Dette forslaget er ute på høring frem til 9. januar.

Til toppen