Banklovkommisjonens utredning sendes på høring

Finansdepartementet sender på høring NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren.

Finansdepartementet sender i dag Banklovkommisjonens utredning nr. 30, NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren, på høring. Utredningen ble overlevert til finansminister Siv Jensen onsdag 26. oktober 2016. Utredningen inneholder utkast til lovregler som kan gjennomføre krisehåndteringsdirektivet og innskuddsgarantidirektivet i norsk rett.

Høringsfristen er 9. januar 2017.

Les høringsnotatet her.

Til toppen