Banklovkommisjonens utredning sendes på høring

Finansdepartementet sender på høring NOU 2018: 3 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren.

Finansdepartementet sender i dag Banklovkommisjonens utredning nr. 31, NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren, på høring. Utredningen ble overlevert til finansminister Siv Jensen mandag 29. januar 2018. Utredningen inneholder utkast til lovregler om krisehåndtering og offentlig administrasjon av skadeforsikringsforetak, livsforsikringsforetak og pensjonsforetak.

Høringsfristen er 2. mai 2018.

Les høringsbrevet her

Til toppen