Fire jagerfly på beredskap for NATO

Fra 1. mai står fire norske jagerfly på beredskap for å vokte luftrommet over Baltikum. – Et viktig oppdrag for NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

F-16-flyene er på beredskap fra 1. mai
F-16-flyene er på beredskap fra 1. mai. Foto: Luftforsvaret

De baltiske landene har ikke eget luftforsvar, og NATO-landene bidrar derfor til såkalt Baltic Air Policing gjennom en rotasjonsordning. Norge vil ha beredskapen fra 1. mai og ut august 2015. På denne måten ivaretar NATO suverenitet i baltisk luftrom på vegne av de tre statene.

-  Dette er et rutineoppdrag for NATO, men den sikkerhetspolitiske situasjonen tydeliggjør at bidraget fortsatt er relevant og viktig. Ordningen viser NATOs samhold og solidaritet i praksis, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Oppdraget omfatter fire F-16-jagerfly, hvor to er i konstant beredskap. I tillegg sender Luftforsvaret tre liaisonoffiserer til kontroll- og varslingsstasjonen i Karmelava i Litauen. Bidraget består av rundt 70 personer til sammen.

De norske flyene vil operere fra flybasen Siauliai i Litauen. Bidraget ble besluttet i 2012.  Norge har tidligere deltatt med F-16 i 2005 og 2007 (des. 2007 – mars 2008).

Les mer her: forsvaret.no/bap

 

Til toppen