Presseinvitasjon:

Bård Hoksrud til Skien i Telemark

Tirsdag 6. november er landbruks- og matminister Bård Hoksrud i Skien hvor han skal få en innføring i skogbrannberedskapen i Telemark. Vert for arrangementet er brannsjef og styreleder for Skogbranntroppene i Telemark, Ove Stokkeland.

Bakgrunnen for Hoksruds besøk til Skien brannstasjon er sommerens skogbranner, og hvor Telemark var et av de hardest rammede fylkene i Norge.

Program for landbruks- og matminister Bård Hoksrud besøk ved Skien brannstasjon 6.11.2018.

Sted: Skien brannstasjon 3. etg. Undervisningsrom og skogen ved        Geitryggen.
Oppmøte: Skotfossvegen 27, Skien (brannstasjon) 13.00.
Antrekk: Skotøy for å gå i skogen og yttertøy etter vær og temperatur.

Program:

Tid

 

13.00

Velkommen ved varaordfører Erik Næs

13.15

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud innleder

13.30

Kort historisk tilbakeblikk fra landbruksdirektør Helge Nymoen

13.40

Redegjørelse om «Telemarksmodellen» av brannsjef og styreleder for Skogbranntroppene i Telemark, Ove Stokkeland

  • skogbranntropper (interkommunalt samarbeid i Telemark)
  • skogbrann fly
  • samarbeid med skognæring og Fylkesmannens landbruksavdeling
  • lederstøtte
  • hvilken oppfølging krever sommerens skogbranner for beredskapen i Telemark

14.10

Skognæringen presentere sine tanker om skogbrannberedskap og samarbeid med brannvesenene i regionen. Simon Thorsdal, AT Skog

14.20

Kompetanseløft for skogsentreprenører, samråd og ISO sertifisering. Kjetil Løge Skogbrand forsikring

14.30

Sivilforsvarets syn på skogbrannberedskapen og behov. Distriktssjef Tom Kjær

14.40

Nasjonal beredskap med fokus på forebyggende tiltak og nasjonal beredskap, Sjefsingeniør Heidi Vassbotn Løfquist DSB

15.00

Transport til praktisk demonstrasjon av operativt konsept for skogbrannslukning i Telemark

16.30

Oppsummering og avslutning

Inviterte til arrangementet er Landbruksdepartementet, DSB, Fylkesmannen v/Landbruksavdelingen og beredskapssjef, Ordfører i Skien, Landbrukskontoret i Grenland, Sivilforsvaret, Skogbranntropper i Telemark, Røde kors, Skogbrand forsikring, AT Skog, Norskog og Fritzøe skoger.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen