Bærekraftig akvakultur

Bærekraftig vekst er kompatibelt med fortsatt bruk av marint råstoff som fiskemel- og olje i fôr. Det var en av konklusjonene fra en konferanse om akvakultur i Europaparlamentet. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

På en konferanse om bærekraftig akvakultur i Europaparlamentet diskuterte man hvorvidt en voksende akvakulturindustri kan fortsette å benytte fiskemel- og olje, og samtidig forbli bærekraftig. Konferansen som ble arrangert i samarbeid med European Bureau for Conservation and Development hadde flere innledere fra Kommisjonen, parlamentet og en rekke bedrifter og organisasjoner. Dette arrangementet inngikk som en del av det store reformarbeidet av den felles fiskeripolitikken i EU, og parlamentets arbeid med en rapport om en ny strategi for akvakultur.

 

Einar Wathne fra EWOS-gruppen, som representerer produsenter av fiskefôr, og Ragnar Tveteraas fra Universitetet i Stavanger var begge invitert til å være innledere på konferansen. De to snakket om henholdsvis nye trender innenfor bruk av marint råstoff i fòr til akvakultur med fokus på laks, og hvorvidt fisk brukt i fòr går på bekostning av fisk til konsum. Wathne viste blant annet til at produksjon av laks er den mest effektive produksjonen vi har. Han snudde problemstillingen på hodet og stilte spørsmål ved om det vil være bærekraftig å ikke bruke fiskemel til lakseproduksjon.

 

Konklusjonene fra konferansen kan oppsummeres med et ja til spørsmålet om bærekraftig vekst er kompatibelt med fortsatt bruk av marint råstoff i fôret. Selv om akvakultur er den raskest voksende matproduksjonssektor, øker ikke forbruket av mel og olje. Dette har ligget på til sammen ca 7-8 millioner tonn de senere år, og mer fisk går til konsum enn for 20 år siden. En bærekraftig vekst fordrer imidlertid kontroll med villfisk, og et av stikkordene i så måte er sertifisering. Det er også oppløftende at de største produsentland av fiskemel som Peru, baserer sin fiskeriforvaltning på føre-var prinsippet.

 

Les mer om akvakulturkonferansen her

Til toppen