Åpningstale under Barents Spektakel 2017

Utenriksminister Børge Brendes åpningstale under Barents Spektakel 2017 i Kirkenes.

Sjekkes mot framføring

Kjære Barentsborgere!

Velkommen til vinterens flammehimmel og fargesprakende kulturfest!

Welcome!

Privjet!

Velkommen til Barents Spektakel 2017!

God kunst skal inspirere, provosere og sprenge grenser – og det er det dere skal få oppleve her de kommende dagene, kveldene og nettene.

Siden 2004 har Barents Spektakel gitt oss kunst- og kulturopplevelser av ypperste kvalitet.

Festivalen er blitt selve Barentsregionen i miniatyr – med sin enestående evne til å smelte kunstnere og publikum fra fire land og sju folk sammen – og få dem til å skape noe nytt og utvide vår bevissthet.

Kulturen er en bærebjelke i Barentssamarbeidet – og det har denne festivalen en betydelig del av æren for.

La meg derfor rette en stor takk til Pikene på Broen – og alle dere andre som har stått på for å få dette til.

Hvert eneste år får vi servert dramatikk som er høyaktuell – og som berører oss.

Dette gjelder også årets tema – «The Industrial Boomerang».

Kulturscenene i nord opplever nå økt interesse i land utenfor Barentsregionen – og for oss er det et viktig mål å stimulere denne interessen.

Like viktig som selve festivalen er det daglige samvirket mellom kunstnere og kulturarbeidere fra hele regionen. 

***

I likhet med diplomatiet handler kulturen om å skape tillit og trygghet gjennom samspill – gjennom å bli kjent med hverandre og vise hvem vi er.

Men kultur er ikke diplomatiets forlengede arm.

Kultur er diplomati.

Diplomati med tillatelse – og kanskje plikt – til å provosere.

Når nasjoner møtes – enten de handler varer eller forhandler – synker risikoen for konflikt.

Det samme gjelder når folk blir kjent med hverandres dans og musikk, eller leser hverandres bøker.

Virkningen av god kunst kan være sterkere og mer varig enn politiske vedtak.

Under Barents Spektakel – midt i hjertet av Grenseland – er det fruktene av grenseoverskridende kunst- og kulturprosjekter vi får nyte.

Som barentsborgere har dere vist verden hvordan man best søker fred og velstand:

Gjennom å invitere naboen inn, le, synge og danse sammen, møtes til ishockeykamp, forhandle fiskekvoter, kjempe for miljøet sammen – og nyte hverandres kunst.

De kommende dagers forestillinger, utstillinger og debatter vil gi oss et rikt innblikk i mangfoldet her nord – og samtidig stille oss ansikt til ansikt med det vi alle har felles.

Nok snakk:

Nå ser vi frem til å bli inspirert, utfordret og berørt.

Barents Spektakel 2017 er åpnet!

Til toppen