Felles transportplan i Barentsområdet på vei

Norge har tatt initiativ til en felles Barents transportplan som skal se transportbehovene i Barentsregionen under ett. Onsdag 30. januar la Russland, Finland, Sverige og Norge grunnsteinen for utviklingen av transportsystemet i området.

Norge har tatt initiativ til en felles Barents transportplan som skal se transportbehovene i Barentsregionen under ett. Onsdag 30. januar la Russland, Finland, Sverige og Norge grunnsteinen for utviklingen av transportsystemet i området.

Under det norske formannskapet i Barentsrådet (Beac) har en sentral prioritering vært forbedring av transport- og logistikknettverket i Barentsregionen. Hovedproblemet har vært at infrastrukturen ble bygget opp under den kalde krigen. Nettverkene har gått nord-sør, mens behovene nå i økende grad er transportruter mellom øst og vest. 

- Dette gjør vi nå noe med, sier leder for Barentsrådets embetskomitee, Sverre Stub i Utenriksdepartmentet. – Norge har tatt initiativ til en felles Barents transportplan som skal se transportbehovene i Barentsregionen under ett, noe som er svært gledelig. 

Det er Samferdselsdepartementet som leder arbeidet fra norsk side. Mer informasjon om planene kan man finne på Vegvesenets nettsider.

Til toppen