Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barn skal føle seg trygge på nett

Barn og unge opplever at det er trygt å ferdes på nettet, men noen utsettes for mobbing, hatytringer og skadelig innhold. En ny rapport fra Universitetet i Oslo om nettbruken blant norske barn gir viktig kunnskap om barn og unges liv og møte med ulike typer risiko på internett.

Rapporten er laget av forskerne Elisabeth Staksrud og Kjartan Ólafsson. Justis- og beredskapsdepartementet har finansiert datainnsamlingen, som tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) og gitt midler til flere analyser på feltet i løpet av de neste par årene.

Digitaliseringen endrer samfunnet

Barn og unge lever i stadig større grad et liv integrert med mange ulike aktiviteter på internett og mange er «logget på» hele tiden. Internett gir mange muligheter – til å få informasjon, kommunisere, lære og underholdes. Parallelt med denne utviklingen har digitaliseringen også endret kriminalitetsbildet. Nye kriminalitetsformer foregår på digitale plattformer, noe som også rammer barn og unge.

– Vi ser av rapporten at barn og unge for det meste opplever at det er trygt å ferdes på nettet, men også at noen utsettes for mobbing, hatytringer og skadelig innhold. Det er viktig at politiet har oppdatert kunnskap om barn og unges nettvaner, slik at de kan jobbe forebyggende og målrettet for å sikre trygge digitale omgivelser, sier statsråd Jon Georg Dale.

Foreldre og lærere må ha kunnskap

Barn og unge trenger råd og støtte når de opplever negative ting. Rapporten viser at en av fem ikke snakket med noen om det som skjedde sist de opplevde noe negativt på internett. Mange tyr til søsken og venner, men bare 1 av 4 sier at foreldrene snakker med dem om hva de skal gjøre med negative erfaringer på internett. Veldig få snakker med læreren sin eller med «noen som har som jobb å hjelpe barn».

– Foreldre og lærere må være de trygge voksne som barn tør å åpne seg for. De må derfor ha kunnskap om barn og unges bruk av nett, mobbing og hets på nett. Voksne må tørre å stille de vanskelige spørsmålene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Les rapporten:
Tilgang, bruk, risiko og muligheter. Norske barn på Internett (PDF)

Til toppen