Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøker Lofoten

Fredag 18. september er statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Lofoten for å få innspel frå unge om kva som skal til for å forme samfunnsutviklinga i nord og kva som motiverer unge til å utdanne seg, bo og arbeide i nord.

Innspelsmøta er ein del av regjeringa sitt arbeid med Nordområdemeldinga.

 

Program:

12.00-13.00 Innspelsmøte på Aust-Lofoten vidaregåande skule

Gymnasgata 13, 8300 Svolvær

 

13.15-14.00 Innspelsmøte med ungdomspaneldeltakarar, SALT og Opplevelsesbasert reiseliv ved Nordland fagskole

Scandic Svolvær, Lamholmen. Møterom: Lille Molla

 

15.30-17.00 Innspelsmøte på Vest-Lofoten vidaregåande skule

Idrettsgata 64, 8370 Leknes

 

Pressa er velkommen til å vere med på innspelsmøta.

 

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef Line Torvik Epost: lto@bfd.dep.no Mobil: 992 18 321