Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Barne- og familieministeren mottek rapporten og tilrådingane frå Barnevernsutvalet

Stad: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Måndag 20. mars mottek barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) rapporten og tilrådingane frå Barnevernsutvalet.

Påmelding: Påmelding innan kl. 10.00 måndag 20. mars til førstekonsulent Tina-Victoria Strand Høgsdal: Tina-Victoria-Strand.Hogsdal@bfd.dep.no.

Les meir