Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Barne- og familieministeren og helse- og omsorgsministeren holder seminar om helsesatsingen i barnevernet

Sted: Oslo