Barne- og familieministerens innlegg på pressekonferanse om koronasituasjonen

Innlegget ble holdt på pressekonferanse 30.01.2021.

Sjekkes mot fremføring

Det er hardt å få beskjed om at du ikke kan treffe venner, eller familie du ikke bor sammen med.
At du bør holde deg mest mulig hjemme.
Det er det for oss alle.
Det er det særlig om du er barn eller ungdom.

 

For noen er ensomheten ekstra tung.
Meteren litt for lang.
Kanskje du syns det er vanskelig å ringe til noen å fortelle at du er lei og at du sliter.
Du blir sittende alene.

Ensomhet og mindre sosial kontakt gir risiko for økt psykisk uhelse.

Vi mennesker er sosiale, og det er viktig for helsen vår å kunne treffe andre,
møtes ansikt til ansikt.
Snakke sammen.
Le sammen.

 

Fra onsdag 3. februar endrer vi anbefalingen vår for sosial kontakt i de berørte østlandskommunene, slik at den igjen blir lik den nasjonale anbefalingen.

Vi anbefaler at alle i størst mulig grad fortsatt begrenser sosial kontakt.
Vi oppfordrer flest mulig til å møtes utendørs.

 

Men anbefalingen om å unngå besøk hjemme blir dermed ikke videreført.
Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.
Det gjelder også for ungdommer.

Barn i barnehage og på barneskole kan ha besøk fra egen kohort.
Husk at det i enkelte kommuner kan være egne regler og råd som er strengere.

 

I ring 1-kommunene åpner vi opp for at barn og unge under 20 år, som den nasjonale anbefalingen for resten av landet, kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
Det håper jeg vil lette litt på byrden for mange av de barn og unge som bor i disse kommunene.
Å gå på fotballtrening, håndballen eller korøvelsen er viktig for mange.

 

I ring to-kommunene kan voksne delta på organisert utendørs trening dersom det er mulig å holde god avstand:
Vi anbefaler fortsatt ikke organisert innendørs trening.

Treningssentre kan i disse kommunene holde åpent for dem som er bosatt i kommunen.

Sentrene må selv vurdere hvordan de kan sikre etterlevelse av dette kravet.

I både ring en- og ring to-kommunene kan barn og unge under 20 år drive med skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening.

---

Det er fortsatt en stor risiko for importsmitte og spredning av muterte virusvarianter.
Regjeringen har vurdert at det tilsier at vi må være restriktive med å gi unntak fra innreise- og karantenerestriksjoner for internasjonale idrettsarrangementer som avholdes i Norge.

Regjeringen har besluttet å forlenge anbefalingene om å utsette alt seriespill i ytterligere to uker til midten av februar, inntil vi har en helhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene.

Som følge av de sterke innreiserestriksjonene til Norge som ble iverksatt natt til torsdag har regjeringen besluttet at vi ikke gir unntak for internasjonale fotball- og håndballarrangementer og for World Cup-arrangementer i ski nordiske grener, alpint og skiskyting. Oppheving av unntakene gjelder fram til midten av februar.
I denne perioden vil Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet få i oppdrag om å gi regjeringen en fornyet vurdering av unntaket fra innreise- og karantenerestriksjoner for internasjonale idrettsarrangementer som avholdes i Norge vinteren 2021.

---

 

Jeg er glad for at vi sammen har klart å få ned smitten sånn at vi kan gjøre hverdagen til barn og unge litt lettere.

For å kunne gjøre det også fremover er det viktig at vi andre fortsatt bidrar.
Det blir fortsatt sånn at vi må holde antallet folk vi møter nede.
Vi kan ikke reise der vi vil.

Vi må fortsette krafttaket for å bidra til at barn og unge får det litt bedre, og for at alt skal bli bra til slutt.