Barnehage gir bedre språk

Gutter drar mer nytte av å gå i barnehage enn jenter dersom man bare ser på deres språkutvikling.

Jo lenger tid i barnehagen, jo bedre språkkompetanse. Blant jentene fant ikke forskerne slike sammenhenger. Jentene har en like god språkutvikling, uavhengig av tid i barnehage.

Dette viser en rapport fra Adferdssenteret gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten baserer seg på en studie av drøyt tusen barn i fem norske kommuner.

-Sammenhengen mellom gutters tidlige språkutvikling og tid tilbrakt i barnehagen understreker hvor viktig det er å starte tidlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Rapporten viser store variasjoner i barnehagenes evne til å stimulere barnas språkutvikling. Dette viser hvor viktig kompetanse, ledelse og materielle forhold er for kvaliteten på barnehagetilbudet. Vi har derfor en svært viktig jobb å gjøre for å løfte kvaliteten ytterligere i barnehagene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Du finner hele rapporten her

Til toppen