Barnevernsdialog i region Nord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag 25. januar hadde barne- og likestillingsminister Solveig Horne dialogmøte med ordførere og fagpersoner i 11 kommuner i Nordland, Troms og Finnmark.

Møtet er det andre i rekken, og i løpet av våren skal det gjennomføres møter i alle barnevernsregioner.

– Det foregår mye godt arbeid på barnevernfeltet, og det er er svært nyttig å treffe de som jobber med barnevern, forebygging og tidlig innsats ute i kommunene, sier Horne. – Hvilke utfordringer møter de på? Hvordan får de til godt samarbeid? Ved å møtes kan vi lære av hverandre.

 

Alle har ansvar for forebygging

Mange av kommunene tok opp de samme utfordringene, lang reisevei og få ansatte gjør barnevernstjenestene utsatte. Ordfører Andrine S. Oppegård i Sømna kommune fortalte om Sør-Helgeland barnevernstjeneste der 5 kommuner har et interkommunalt samarbeid.

– Dette gir oss et større fagmiljø og mer stabilitet, og har vært utelukkende positivt. Et tverrfaglig samarbeid er grunnlaget for å lykkes, sa Oppegård.

Fra Tromsø kommune fremhevet komunaldirektør Kari Henriksen hvor viktig det er at arbeidet barn og unge settes på dagsorden og prioriteres i kommuneledelsen. I Tromsø jobber tjenestene som omhandler barn og unge sammen, etter samhandlingsmodellen "Bedre tverrfaglig innsats".

– Hele kommunen har et ansvar for å jobbe forebyggende, sa Henriksen. – Ved å jobbe på denne måten fanger vi opp barn som tidligere har havnet i barnevernet.

 

Rett hjelp til rett tid

Solveig Horne var fornøyd med møtet, som var det andre dialogmøtet i rekken.

– Jeg er svært opptatt av forebygging og tidlig innsats, fordi vi vet at dersom vi kommer tidlig inn med hjelp og støtte til familier som trenger det, kan det avverge alvorlige barnevernsaker på et senere tidspunkt. Vi vet at kommuner som prioriterer helsesøstre og helsestasjoner og jobber tverrfaglig, bruker mindre penger på barnevern. Familien skal være i sentrum for det forebyggende arbeidet.

Barneministeren trakk også fram strukturreformen i barnevernet, der Alta kommune nå er en av tre forsøkskommuner som får økt ansvar for barnevernet (les saken). Målet er at barn og familier som skal få rett hjelp til rett tid, fordi kommunene er nærmere til å fange opp barn og familier som har det vanskelig.

4. februar skal det holdes dialogmøte i Trondheim for barnevernsregionene i Midt-Norge.