Presseinformasjon

Utenriksministeren og forsvarsministeren til Washington DC

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på et felles ministermøte i kjernekoalisjonen mot ISIL, i Washington DC 21. juli 2016.

På agendaen står videre militær og politisk innsats i Syria og Irak samt situasjonen i Libya. Forrige gang den internasjonale koalisjonen som bekjemper ISIL møttes på ministernivå var i februar i år. Norge deltar i kjernegruppen sammen med rundt 22 andre land og EU.

Møtet finner sted mot et bakteppe av forsiktig optimisme knyttet til den militære kampen mot ISIL. Samtidig er den politiske situasjonen dyster, både i Irak og Syria. De humanitære behovene er fortsatt svært alvorlige med enorme, udekkede behov. Norge bidrar betydelig til koalisjonens innsats mot ISIL og med humanitær bistand i regionen.

Ministrene skal også ha separate møter. 20. juli skal forsvarsministeren delta på anti-ISIL-møter sammen med andre forsvarsministre, mens utenriksministeren deltar på giverlandsmøtet for Irak og et norsk-amerikansk arrangement om minerydding.

Akkrediteringsfrist: 18. juli

Sted: Harry S Truman Building, Department of State, Washington DC

Informasjon om møtet og akkreditering 

Pressekontakter:
Utenriksdepartementet: Astrid Sehl, asse@mfa.no, mob 92284752 (med på reisen)
Forsvarsdepartementet: Lars Gjemble, Lars.Gjemble@fd.dep.no, mob 90973891