Vis heile kalenderen

22.11.2016

  • Utanriksministeren er i Stortinget

    Børge Brende| regjeringen.no

    Utanriksminister Børge Brende er i Stortinget under handsaming av melding til Stortinget om eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2015, eksportkontroll og internasjonalt samarbeid om ikkje-spreiing og melding til Stortinget om Noreg si deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i FN.

    Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02