Vis heile kalenderen

24.10.2014

  • Utanriksministeren innleier på ein konferanse om utviklingsmål

    Børge Brende| regjeringen.no

    Utanriksminister Brende held innleiing på ein konferanse om menneskerettar og FNs bærekraftsmål.

    Utanriksminister Børge Brende held innleiing på ein konferanse om menneskerettar og FNs bærekraftsmål (post-2015). Stad: Ingensteds, Brenneriveien 9, Oslo

    Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02