Brende møtte Indonesias utenriksminister

Utenriksminister Børge Brende møtte mandag 12. juni Indonesias utenriksminister Retno Marsudi i Oslo.

Møtet bekreftet det gode forholdet mellom Norge og Indonesia og det var et gjensidig ønske om å styrke samarbeidet, blant annet om spørsmål knyttet til hav og marin forsøpling. En avtale om visumfrihet for innehavere av diplomat- og tjenestepass ble signert under møtet.

Utenriksministrene Retno Marsudi og Børge Brende signerte avtalen mellom Norge og Indonesia under Marsudis Oslo-besøk. Foto: Marta B. Haga, UD
Utenriksministrene Retno Marsudi og Børge Brende signerte avtalen mellom Norge og Indonesia under Marsudis Oslo-besøk. Foto: Marta B. Haga, UD

I tillegg til menneskerettighetsdialogen er tema som klima, skog, fiskeri, hav og energi sentralt i dialogen mellom Norge og Indonesia.

- Indonesia er en viktig partner for Norge i internasjonale fora, og vi har tatt flere felles initiativer, blant annet innenfor fiskerikriminalitet, marin forsøpling og kvinners deltakelse i fredsprosesser, sier utenriksminister Børge Brende.

Indonesia deltok også i FN70-arbeidet, og var aktive i kommisjonen for finansiering av utdanning. I tillegg er Indonesia en sentral regionale aktør, og har en ledende rolle i Asean. Under de bilaterale konsultasjonene ble det uttrykt et gjensidig ønske om å inngå et tettere samarbeid om hav. Under FNs havkonferanse i New York i forrige uke ledet Norge og Indonesia den første såkalte partnerskapsdialogen om marin forurensning, og et møte hvor bekjempelse av marin forsøpling var tema.

Handel og næringslivssamarbeid er også viktige komponenter i forholdet mellom Norge og Indonesia. Innovasjon Norge har kontor i Jakarta og det pågår forhandlinger mellom Efta og Indonesia om å få på plass en økonomiske partnerskapsavtale. - Som verdens fjerde mest folkerike stat og en av verdens raskest voksende økonomier, er Indonesia et marked med stort potensial for norske bedrifter. Vi jobber for økt handel og et styrket næringslivssamarbeidet med Indonesia, sier Brende.

De to utenriksministrene diskuterte også regionale og globale utviklingstrekk, blant annet situasjonen i Myanmar, Asean, religiøs toleranse og bekjempelse av voldelig ekstremisme.

Indonesias utenriksminister deltok på Oslo Forum, hvor hun satt i åpningspanelet sammen med Børge Brende tirsdag 13. juni.

Til toppen