Bedre aktivitetstilbud til personer med demens

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens. Innen 2020 skal alle kommuner tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

–Demens kan ramme midt i livet. Aktivitetstilbud er et av de viktigste tiltakene for å leve et godt liv med demens. Det er derfor stort behov for et mangfoldig aktivitetstilbud som er tilpasset den enkeltes alder og interesser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.   

16. april besøkte Bent Høie og landsbruks- og matminister Sylvi Lishaug Vittersø gård i Larvik sitt Inn på tunet tilbud. Her blir gårdsbruket brukt som arena for å gi personer med demens et bedre liv. Inn på tunet skal bidra til meningsfulle dager for brukerne, med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring.

Bent Høie og Sylvi Lishaug besøker Vittersø gård sitt Inn på tunet tilbud
Bent Høie og Sylvi Lishaug besøker Vittersø gård sitt Inn på tunet tilbud. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

-På en gård er det mulig med ulike aktiviteter hele året. Derfor er Inn på tunet et flott tilbud til mange personer med demens, sier Høie. 

Bent Høie besøker Inn på tunet
Bent Høie besøker Inn på tunet Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en ny plan for å skape et mer demensvennlig samfunn og bedre tjenestetilbudet til personer med demens; Demensplan 2020. Aktivitetstilbud vil være et viktig område i regjeringens nye demensplan. På initiativ fra Stortinget vil regjeringen vil fremme et forslag om plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens fra 1.januar 2020.

Til toppen