Bedre arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har sluttet seg til en FN-konvensjon som skal sikre arbeidstakere i fiskerisektoren bedre arbeidsmiljø, sikkerhet til sjøs, og at skadede fiskere får behandling i land.

- I Norge har vi jobbet på havet i generasjoner, og vi vet at et godt arbeidsmiljø og sikkerhet for de som jobber på sjøen er viktig. Avtalen vil bidra til at arbeidstakere i fiskerisektoren over hele verden får bedre arbeidsvilkår, sier næringsminister Monica Meland (H).

Norge er det sjette landet som har ratifisert konvensjonen fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Avtalen trer i kraft ett år etter at ti stater, hvorav åtte kyststater, har ratifisert den.

- De fleste av bestemmelsene i FN-konvensjonen er allerede ivaretatt i norsk regelverk, slik at konvensjonen vil få mindre betydning for norske fiskere enn den har mange andre steder i verden. Nettopp derfor kan vi gå foran. Nå håper jeg andre land følger etter slik at avtalen kan tre i kraft, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

I tillegg til Norge har følgende land ratifisert avtalen: Sør-Afrika, Marokko, Kongo, Bosnia-Herzegovina og Argentina.

Konvensjonen inneholder også regler om tilstrekkelig hvile, vern gjennom skriftlige arbeidsavtaler og tilsvarende trygdebeskyttelse som andre arbeidstakere. Konvensjonen skal dessuten sikre at fiskebåter bygges og vedlikeholdes slik at arbeidstakere har levevilkår om bord som tar høyde for at de er lenge til sjøs om gangen.

ILO konvensjon 188 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren vil ikke kreve lovendringer i Norge, kun enkelte forskriftendringer. Nødvendig forskriftsendringer vil være på plass i god tid før konvensjonen trer i kraft.